موتور هواپیما چگونه کار می کند؟

موتور هواپیما چگونه کار می کند؟ در مباحث هوانوردی، پیشران یک وسیله پرنده به دلیل پیچیدگی و بهره­مندی از تکنولوژی­های پیشرفته، همواره این ماشین را به یک موضوع ... Read More

هواپیما چگونه پرواز می کند؟

هواپیما چگونه پرواز می کند؟ بی ­تردید پرواز از یک گوشه دنیا به سوی دیگر، آن هم تنها در عرض چند ساعت یک امتیاز بزرگ محسوب می­شود. امتیازی ... Read More